Heykeltıraşlık

Heykeltıraşlık Hakkında Bilgi

Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler, çeşitli şild, plaket veya süs eşyaları yapan kişilere denir. Heykeltıraş bu amacı gerçekleştirmek için;

 • Yapacağı eseri zihninde tasarlar,
 • Kullanılacak malzemeyi seçer,
 • Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar,
 • Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,
 • Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,
 • Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,
 • Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulana formunu ince oyuntularını şekillendirir,
 • Eserin yüzeyini parlatır.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

 • Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler,
 • Elmas ve çelik uçlu kalemler,
 • Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri,
 • Ağrandizör (büyültme aleti),
 • Çeşitli elektrikli aletler,
 • İskarpela,
 • Tahta tokmaklar,
 • Taş, beton, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Heykeltıraş olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
 • Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen,
 • Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
 • Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Heykeltıraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

Eğitiminin Verildiği Yerler, Süresi ve İçeriği

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri’nin ve Plastik Sanatlar Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin “Heykel” bölümünde eğitim verilir.

Eğitim 4 yıl sürelidir ve heykel ile ilgili bütün konulara yönelik bilgiyle donatılmış ülkemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunacak yaratıcı heykeltıraş ve tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için yaratıcı ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. Eğitimde ana ilke öğrencinin yaratıcı kişiliğini geliştirmektir. Bu açıdan eğitim de öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayıcı kavramsal ve deneysel çalışmalar yapılır.

Birinci sınıftaki temel sanat eğitimine paralel olarak üç boyutlu şekillendirme, anatomi, sanat tarihi ve yorumu ve teknoloji dersleri temel derler olarak verilir. Ayrıca heykel tasarım atölyelerinde çalışmalarla, optik anlatım ve devingen şekillendirme yapabilme, denemeleri ile öğrenciye mesleğiyle ilgili malzemeleri kullanabilmesi, teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla soyut, somut çalışmalar yapabilmesi, yaratıcı kişiliğini geliştirmesi sağlanır.

Meslek eğitimini tamamladıktan sonra “Heykel Bölümü” Lisans Diploması ve “Heykeltıraş” unvanını alırlar.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Kendini belli bir alanda yetiştirerek uzmanlaşabilir ve çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.