Mimarlık

Yapı Mimarlığı Hakkında Bilgi

Mimar, her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarını göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir. Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;

• Yapılacak binanın şehir imar planını uygun olup olmadığını inceler,
• Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük, ve usuller doğrultusunda çalışır.
• Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
• Bir proje tasarısı için araştırma metotlarını kullanarak özet bilgi hazırlar,
• Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri çözümler,
• Binanın planını çizer,
• Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
• Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
• Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
• Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
• Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mimar olmak isteyenlerin;
• Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
• El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
• Görsel sanatlara ilgili,
• Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
• Başkalarını etkileyebilen,
• Yeniliklere ve eleştiriye açık,
• Dikkatli ve titiz,
• Masraf kalemleri ve bina mevzuatı kısıtlamaları içerisinde binayı kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarım becerisine sahip,
• Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip,
• Binaların içlerini iklim koşullarına karşı koruyabilme ve konforunu sağlayabilmek üzere binaların fiziksel sorunları, teknolojiler ve işlevleri konusunda yeterli bilgiye sahip,
• Mimarlık mesleğini, mimarın toplum içerisindeki rolünü anlayabilmeleri ve toplumsal faktörleri dikkate alan özet bilgiler hazırlayabilme becerisine sahip kimseler olmaları gerekir.

Mesleki Eğitimin Verildiği Yerler, Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik – Mimarlık Fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi asgari 4 yıldır.
Eğitimin ilk yıllında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.
Mimarlık eğitimi süresince bölüm öğrencilerine mimarlık tarihi ve teorileri, mimarlıkla ilgili sanat, teknolojiler ve beşeri bilimler kentsel planlama ve planlama süreci hakkında yeterli bilgi ve becerilere sahip olmalarına yönelik dersler verilmektedir.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mimar” Lisans Diploması ve “Mimar” unvanı verilir.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık , rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konuşanda uzmanlaşabilirler.
Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir.
Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür,
Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.