Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarı Hakkında Bilgi

Doğa ve çevrenin insanını ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülereuygun olarak planlanması, düzenlenmesi, koruması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir. Peyzaj mimarları;

 • Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
 • Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gereken çalışmalar yapar,
 • Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;

 • Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine,
 • Estetik görüşe sahip,
 • Yaratıcı,
 • İş organizasyonu yapabilen,
 • Çevre koruma önlemlerini sağlayabilen,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulayan,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışan,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunan,
 • Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,
 • Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven, iyi bir gözlemci kimseler olması gerekir.

Peyzaj mimarı çalışmaların büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

Mesleki Eğitimin Verildiği Yerler, Süresi ve İçeriği

Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmekte. Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. Ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Peyzaj Mimarı” lisans diploması verilmektedir.

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerinde ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olana talep gittikçe artmaktadır. Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.

Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri…) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler. Peyzaj mimarı çalışmalarının büyüm bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir. Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilirler.